Triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướngChính phủ

Đăng ngày 14 - 02 - 2022
Lượt xem: 89
100%

Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó đặt mục tiêu gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn vẹn, kết nối; đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể nguồn vốn thực hiện bao gồm:              

- Vốn ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

- Lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế hoạch, dự án khác.

- Vốn tín dụng từ tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.

- Thu từ dịch vụ môi trường rừng và cho thuê môi trường rừng, dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học, chi trả dịch vụ hệ sinh thái.

- Đầu tư, đóng góp, ủng hộ, tài trợ từ tổ chức, cá nhân.

- Nguồn tài chính khác theo quy định pháp luật.

Trong thời gian đến, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban  nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; huy động, sử dụng các nguồn lực do trung ương cấp và các nguồn lực khác để thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hoàn thành mục tiêu của tỉnh và đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Quyết định nêu trên có đăng trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.


149-qd-ttg.signed.pdf

Tin liên quan

Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận(16/05/2022 1:58 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)(13/05/2022 5:09 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)(10/05/2022 5:18 CH)

Triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt...(26/04/2022 3:01 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(26/04/2022 2:58 CH)

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận(16/05/2022 1:58 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)(13/05/2022 5:09 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)(10/05/2022 5:18 CH)

Triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt...(26/04/2022 3:01 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(26/04/2022 2:58 CH)

7 người đang online
°