Công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2022

Đăng ngày 30 - 03 - 2022
Lượt xem: 48
100%

Đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo điều hành giá Trung ương đã có các chỉ đạo quyết liệt về giải pháp, các biện pháp đồng bộ về quản lý, điều hành để bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng.

 

Tại cuộc họp ngày 14/3/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá Trung ương đã có kết luận chỉ đạo điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Trong đó có một số nội dung trọng tâm phải triển khai ngay tại các địa phương gồm:

Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra đối với từng mặt hàng để ổn định mặt bằng giá cả thị trường; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa, tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, trước mắt vẫn chưa xem xét điều chỉnh tăng giá, tiếp tục giữ ổn định giá để đảm bảo công tác kiểm soát chung cũng như góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài chính triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên toàn tỉnh để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân cấp./.

(Đính kèm Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 24/3/2022 của Văn Phòng chính phủ)  


tb81vpcpdieuhanhgia.pdf

Tin liên quan

Ngành Tài chính tham gia tổ chức Triển lãm những thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm...(29/03/2022 11:12 SA)

Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022(14/03/2022 2:10 CH)

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỊA...(04/03/2022 9:40 SA)

Thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư...(23/02/2022 4:00 CH)

Lãnh đạo Sở Tài chính thăm, chúc Tết phòng TC-KH các huyện, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán...(26/01/2022 9:20 SA)

Tin mới nhất

Ngành Tài chính tham gia tổ chức Triển lãm những thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm...(29/03/2022 11:12 SA)

Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022(14/03/2022 2:10 CH)

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỊA...(04/03/2022 9:40 SA)

Thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư...(23/02/2022 4:00 CH)

Lãnh đạo Sở Tài chính thăm, chúc Tết phòng TC-KH các huyện, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán...(26/01/2022 9:20 SA)

6 người đang online
°