Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 16 - 05 - 2022
Lượt xem: 22
100%

Đến 06/5/2022, tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài của tỉnh Ninh Thuận như sau:

 

 

STT

Nội dung

Mã Dự án

Dự toán năm 2022

Số nhập dự toán Tabmis

Số tiền cấp theo đơn rút vốn đã gửi BTC/Nhà tài trợ

Số giải ngân đã được Kho Bạc tỉnh kiểm soát chi

Tỷ lệ giải ngân so với dự toán giao

1

2

3

4

5

6

7

8=7/4

 

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

710.000

710.000

109.467

58.756

8%

1

DA Môi trường Bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

7529170

507.000

507.000

46.709

7.410

1%

2

DA Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB3) - HP1

7540188

6.000

6.000

0

0

0%

3

DA Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận

7645252

50.881

50.881

51.026

50.841

100%

4

DA Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8)

7608311

113.295

113.295

7.210

0

0%

5

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Thuận

7636811

3.784

3.784

3.682

505

13%

6

DA Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - DATP tỉnh Ninh Thuận

7842256

13.040

13.040

0

0

0%

7

Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ, tỉnh Ninh Thuận (SACCR-Ninh Thuận)

7899783

16.000

16.000

840

0

0%

Tin liên quan

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

9 người đang online
°