Về việc phê duyệt danh sách Quy hoạch bổ sung lãnh đạo cấp phòng thuộc sở nhiệm kỳ 2021-2026; Quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc sở nhiệm kỳ 2026-2031

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
Lượt xem: 46
100%

Theo Kế hoạch số 1631/KH-STC ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Tàichính về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp.

 


Thong-bao-ket-qua-quy-hoach_signed_nhutnv.sotc_27-05-2022-21-58-24(30.05.2022_07h39p18)_signed.pdf

Tin liên quan

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

8 người đang online
°