Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát

Đăng ngày 20 - 06 - 2022
Lượt xem: 14
100%

Trước diễn biến giá thị trường một số mặt hàng nguyên nhiên liệu và vật tư chiến lược trên thị trường thế giới có xu hướng tăng cao gây sức ép đến mặt bằng giá cả thị trường trong nước và mục tiêu kiểm soát lạm phát.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5079/BTC-QLG ngày 02 tháng 6 năm 2022 về việc đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát; yêu cầu các Bộ, ngành chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng về lĩnh vực quản lý giá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về giá.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn  số 2084/VPUB-KTTH ngày 06/6/2022 về việc đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát. Sở Tài chính đã có văn bản số 1970/STC-GCSĐT ngày 14/6/2022 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn số 5079/BTC-QLG ngày 02/6/2022 của Bộ Tài chính.

(đính kèm Công văn số 5079/BTC-QLG ngày 02/6/2022 của Bộ Tài chính)


cvbtc5079.pdf

Tin liên quan

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

Về việc triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính.(16/06/2022 9:33 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

Về việc triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính.(16/06/2022 9:33 SA)

9 người đang online
°