Lịch làm việc lãnh đạo từ 01/8/2022 - 05/8/2022

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem: 20
100%

 

Ngày tháng Nội dung công việc Chuẩn bị Thành phần tham gia Địa điểm Chủ trì
 Thứ hai
01/08
Sáng » 8g30: Họp BCS Đảng UBND tỉnh (GĐ)        
Chiều » 14g00: Dự họp Thường trực tỉnh ủy (GĐ)        
 Thứ ba
02/08
Sáng » 8g00: Dự buổi làm việc của CT UBND tỉnh với UBND thành phố PRTC (GĐ)        
Chiều » 14g00: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở TC VP chủ trì phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo BGĐ và Trưởng, Phó phòng thuộc sở Phòng họp STC  
 Thứ tư
03/08
Sáng » 8g00: Dự HNTT với Chính phủ (đ/c Luật)        
Chiều » 14g00: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể phòng GCS & ĐT   Sở Tài chính đ/c Luật
Hôm nay
04/08
Sáng » 8g00: Dự họp cùng CT, PCT UBND tỉnh (Phan Tấn Cảnh) tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các dự án Khu đô thị mới (đ/c Luật). A.Hải họp thay        
» 8g00: Dự họp HN Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái năm 2022 (đ/c Luật)        
Chiều » 14g00: Họp HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh (GĐ)        
» 14g00: Dự họp cùng CT UBND tỉnh LV với Sở Tư pháp (đ/c Luật)        
 Thứ sáu
05/08
Sáng » 8g00: Họp giao ban cơ quan VP và các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả 7/2022, nhiệm vụ trọng tâm 8/2022; đề xuất kiến nghị BGĐ và trưởng, phó phòng thuộc sở

Tin liên quan

Lịch làm việc lãnh đạo từ 25/7/2022 - 29/7/2022(25/07/2022 2:56 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 18/7/2022 - 22/7/2022(18/07/2022 4:44 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 11/7/2022 - 15/7/2022(11/07/2022 8:42 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 04/7/2022 - 08/7/2022(04/07/2022 8:41 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 27/6/2022 - 01/07/2022(27/06/2022 9:16 SA)

Tin mới nhất

Lịch làm việc lãnh đạo từ 25/7/2022 - 29/7/2022(25/07/2022 2:56 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 18/7/2022 - 22/7/2022(18/07/2022 4:44 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 11/7/2022 - 15/7/2022(11/07/2022 8:42 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 04/7/2022 - 08/7/2022(04/07/2022 8:41 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 27/6/2022 - 01/07/2022(27/06/2022 9:16 SA)

36 người đang online
°