Triển khai Quyết định 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính.

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
Lượt xem: 24
100%

Ngày 31/10/2023 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2353/QĐ-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; Nội dung Quyết định 2353/QĐ-BTC gồm các nội dung chính như sau:

 

1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy.

Bảng 1 Ô tô chở người từ 9 người trở xuống

Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu

Phần 1b. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước

Bảng 2: Ô tô pick up, ô tô tải van

Phần 2a. Ô tô pick up, ô tô tải Van nhập khẩu

Phần 2b. Ô tô pick up, ô tô tải van sản xuất, lắp ráp trong nước

Bảng 3: Ô tô chở người từ 10 người trở lên

Bảng 4: Ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pickup, ô tô tải van)

Bảng 5: Ô tô sản xuất trước năm 2000

Bảng 6 Xe máy

Phần 6a Xe máy nhập khẩu

Phần 6b Xe máy sản xuất lắp ráp trong nước

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2023, bãi bỏ Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; các Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019, Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019, Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/03/2020 và Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019.

Xem chi tiết thêm Quyết định 2353/QĐ-BTC trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

31 người đang online
°