Lịch làm việc lãnh đạo từ 24/4/2023 - 28/4/2023

Đăng ngày 24 - 04 - 2023
Lượt xem: 56
100%

 

Ngày tháng Nội dung công việc Chuẩn bị Thành phần tham gia Địa điểm Chủ trì
Hôm nay
24/04
Sáng » 6g00: Tham gia
Diễn tập KVPT tỉnh, cả ngày (Giám đốc, PGĐ- N.Hùng và đ/c Toàn - PNS)
       
Chiều          
 Thứ ba
25/04
Sáng » 6g00: Tham gia
Diễn tập KVPT tỉnh, cả ngày (Giám đốc, PGĐ- N.Hùng và đ/c Toàn - PNS)
       
Chiều » 14g00: Dự họp thẩm định giá khởi điểm Phòng GCS&ĐT   Sở Tài chính Đ/c Luật
 Thứ tư
26/04
Sáng » 6g00: Tham gia
Diễn tập KVPT tỉnh, cả ngày (Giám đốc, PGĐ- N.Hùng và đ/c Toàn - PNS)
       
» 8g00: Dự họp thống nhất số liệu DA Muối Quán Thẻ Phòng GCS&ĐT   Sở Tài chính Đ/c Luật
Chiều          
 Thứ năm
27/04
Sáng » 6g00: Tham gia
Diễn tập KVPT tỉnh, cả ngày (Giám đốc, PGĐ- N.Hùng và đ/c Toàn - PNS)
       
» 8g00: Dự Đại hội cổ đông Cty CP cấp nước Ninh Thuận (đ/c Luật)        
Chiều          
 Thứ sáu
28/04
Sáng » 8g00: Dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì cá nhân chủ nhiệm KH&CN "Địa chí Ninh Thuận" (đ/c Luật)        
Chiều » 14g00: Họp Đoàn đi Trường Sa (GĐ )        

Tin liên quan

Lịch làm việc lãnh đạo từ 22/5/2023 - 26/5/2023(22/05/2023 8:04 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 15/5/2023 - 19/5/2023(15/05/2023 3:37 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 8/5/2023 - 12/5/2023(08/05/2023 4:30 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 01/5/2023 - 05/5/2023(01/05/2023 4:28 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 10/4/2023 - 14/4/2023(10/04/2023 9:29 SA)

Tin mới nhất

Lịch làm việc lãnh đạo từ 22/5/2023 - 26/5/2023(22/05/2023 8:04 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 15/5/2023 - 19/5/2023(15/05/2023 3:37 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 8/5/2023 - 12/5/2023(08/05/2023 4:30 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 01/5/2023 - 05/5/2023(01/05/2023 4:28 CH)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 10/4/2023 - 14/4/2023(10/04/2023 9:29 SA)

21 người đang online
°