Sở Tài chính triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023.

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 17
100%

Ngày 27/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1663/KH-UBND về việc tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em". Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

 

Việc ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp thực hiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Nội dung hoạt động trong Tháng hành động: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức Diễn đàn "Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em"; tổ chức các hoạt động truyền thông và vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ, can thiệp, chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em.

Sở Tài chính tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tuyên truyền về Luật Trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và đoàn thể trong việc thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua Văn phòng điện tử và bảng thông báo cơ quan.

- Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và đến từng gia đình, cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình.

- Hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu cho trẻ em với nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện tại cơ quan và địa phương và tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19

- Tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; vận động và phối hợp các nhà tài trợ tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

- Tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), trong đó quan tâm thăm, tặng quà cho trẻ em thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 

 Một số thông điệp và khẩu hiệu truyền thông tuyên truyền:

- Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

- Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

- Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

- Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em

Tin liên quan

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

Tin mới nhất

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

51 người đang online
°