Lịch làm việc lãnh đạo từ 26/6/2023 - 30/6/2023

Đăng ngày 26 - 06 - 2023
Lượt xem: 66
100%

 

Ngày tháng Nội dung công việc Chuẩn bị Thành phần tham gia Địa điểm Chủ trì
 Thứ hai
26/06
Sáng          
Chiều » 14g00: Họp
Làm việc với Đoàn giám sát BKTNS - HĐND tỉnh tại Sở NNPTNT (đ/c N. Hùng)
PNS   Sở NNPTNT Trưởng BKTNS
» 14g00: Họp Chương trình MTQG
6 tháng đầu năm 2023
  Các sở ngành, địa phương Phòng họp số 3 PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên
 Thứ ba
27/06
Sáng » 8g00: Hội nghị
Sở kết công tác QP, QS địa phương 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (đ/c N. Hùng)
PNS   Bộ CHQS tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh
Chiều » 14g00: Họp UBND tỉnh
xử lý kinh phí di dời tuyến ống cấp nước sinh hoạt ra ngoài phạm vi dự án NC trường trung cấp y tế (Đoàn Hùng)
Phòng đầu tư chuẩn bị tài liệu Các sở ngành Phòng họp số 1 PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên
» 14g00: Dự họp cùng LĐ UBND tỉnh xử lý lâm sản tận thu của DA Ninh chử Sailing Bay (đ/c Luật)        
» 14g00: Họp Giải quyết nội dung tiền
lãi phát sinh (do trược giá) tại thời diểm nhà nước chi trả KP bồi thường GPMB và rà phá bom mìn đến thời điểm chủ đầu tư hoàn trả KP, thuộc dự án Hồ chứa nước Tân Mỹ
Phòng GCS-ĐT chuẩn bị nội dung BQL dự án ngành NN, Sở NNPTNT, TNMT, Công thương Sở Tài chính N. Hùng
» 14g30: Họp làm việc với Đoàn giám
sát của Quốc hội về thực hiện CT MTQG XD NTM (Đoàn Hùng)
Phòng ngân sách chuẩn bị nội dng Các sở ngành, địa phương Sở NN-PTNT LĐ Sở NN-PTNT
» 15g00: Họp BCĐ các kỳ thi
Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Đoàn Hùng)
  Thành viên BCĐ Tại các điểm thi THPT năm 2023 PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh
» 15g30: Dự họp giải quyết ký hợp đồng cung cấp nước thô giữa 2 công ty (đ/ Luật)        
Hôm nay
28/06
Sáng » 8g00: Hội nghị sơ kết 5 năm thực
hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Đoàn Hùng)
  Các sở ngành, ĐP, các DN, HTX Sở NN-PTNT PCT UBND tỉnh Lê Huyền
» 8g00: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh và Đoàn Giám sát UBTV Quốc hội về 3 Ctrinh MTQG (GĐ)        
Chiều » 13g30: Dự HN trực tuyến Bộ TC về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 (GĐ) Phòng GCSĐT (bộ phận đầu tư) chuẩn bị nội dung.   Kho bạc NN tỉnh  
 Thứ năm
29/06
Sáng » 8g00: Họp
Tập huấn khung tập trong diễn tập KVPT huyện THuận Nam (cả ngày)
  đ/c N. Hùng huyện Thuận Nam Lãnh đạo UBND tỉnh
» 8g00: Họp giao ban cơ quan tháng 6/2023. Các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo BGĐ và trưởng, phó phòng thuộc thuộc Sở. Phòng họp STC
Chiều » 14g00: Dự họp thẩm định giá dịch vụ thoát nước và phí BVMT các cảng cá trên địa bàn tỉnh Phòng GCS&ĐT   Sở Tài chính Đ/c Luật
 Thứ sáu
30/06
Sáng » 7g45: Hội nghị tập huấn công
tác đầu tư công (Đoàn Hùng)
  Tài chính đầu tư Nha trang, Khánh Hòa Bộ Tài chính
» 8g00: Dự họp Thường HĐND tỉnh (GĐ)        
Chiều » 14g00: Dự Hội thảo đánh giá kết quả chỉ số PCI cấp tỉnh 2022 (GĐ)        
» 14g00: Dự họp cho ý kiến về phòng làm việc của Hiệp hội Yến sào Ninh Thuận Phòng GCS&ĐT   Sở Tài chính Đ/c Luật

Tin liên quan

Lịch làm việc lãnh đạo từ 06/11/2023 - 10/11/2023(06/11/2023 9:28 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 30/10/2023 - 03/11/2023(30/10/2023 9:26 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 23/10/2023 - 27/10/2023(23/10/2023 9:24 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 16/10/2023 - 20/10/2023(16/10/2023 9:23 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 09/10/2023 - 13/10/2023(09/10/2023 9:21 SA)

Tin mới nhất

Lịch làm việc lãnh đạo từ 06/11/2023 - 10/11/2023(06/11/2023 9:28 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 30/10/2023 - 03/11/2023(30/10/2023 9:26 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 23/10/2023 - 27/10/2023(23/10/2023 9:24 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 16/10/2023 - 20/10/2023(16/10/2023 9:23 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 09/10/2023 - 13/10/2023(09/10/2023 9:21 SA)

76 người đang online
°