Kết quả làm việc về tình hình thực hiện, phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Hải

Đăng ngày 31 - 07 - 2023
Lượt xem: 76
100%

Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công thành viên UBND tỉnh chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương, chủ đầu tư về tình hình thực hiện, phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phân công đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì làm việc với UBND huyện Ninh Hải.

 

Ngày 26/7/2023, đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, chủ trì buổi làm việc cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc, đã làm việc với UBND huyện Ninh Hải, các chủ đầu tư thực hiện các dự án tại huyện Ninh Hải, nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Qua kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, Tổ công tác đã báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc về tình hình thực hiện, phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Hải; đồng thời có những kiến nghị về giải pháp thúc đẩy giải ngân ở những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện, như sau:

1. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và kế hoạch vốn kéo dài thực hiện và giải ngân năm 2022 sang năm 2023 đối với một số dự án theo đề nghị của UBND huyện Ninh Hải.

2. Đối với Sở Tài chính:

Kịp thời thông báo giải ngân từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh, nguồn thu xổ số kiến thiết cho Huyện theo tiến độ thu, để giải ngân thực hiện các dự án thuộc chương trình MTQG.

3. Đối với Ban Dân tộc:

Sớm có văn bản triển khai hướng dẫn cho các địa phương ý kiến trả lời của Ủy ban Dân tộc về việc tạm đừng triển khai Tiểu dự án 1 Dự án 9 Đầu tư phát triển kinh tế xã hội các hộ dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn sử dụng nguồn vốn còn thừa của Tiểu dự án 1-Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế -xã hội vùng ĐBDTTS và MN.

4. Đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Sớm có văn bản triển khai hướng dẫn cho các địa phương ý kiến trả lời của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xác định đối tượng người lao động có thu nhập thấp để triển khai thực hiện các nội dung đào tạo nghề thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 4; Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn sử dụng nguồn vốn còn thừa do không triển khai đào tạo nghề cho đối tượng “người lao động có thu nhập thấp” tại Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

5. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải:

- Tập trung chỉ đạo sâu sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; chỉ đạo quyết liệt công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch để đảm bảo nguồn thu, giải ngân cho các công trình được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất và kịp thời đề xuất giải pháp khi nguồn thu không đạt, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Quyết liệt tập trung chỉ đạo công tác thúc đẩy giải ngân, thanh toán các dự án, công trình đã có khối lượng thực hiện. Xác định việc thực hiện và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các Chương trình MTQG là nhiệm vụ Chính trị trọng tâm trong năm 2023 của địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đúng đầu, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với tập thể, cá nhân phụ trách.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức giao ban với các nhà thầu để kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung cao nhất nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai.

- Thường xuyên rà soát nhu cầu vốn của các dự án, công trình, dứt khoát điều chuyển hoặc báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh vốn từ các công trình, dự án chậm giải ngân, chậm tiến độ sang các công trình, dự án cần được bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

- Thường xuyên đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện quyết toán các dự án, công trình hoàn thành của các chủ đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tránh tình trạng để tồn đọng hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành hoặc bỏ sót hồ sơ không quyết toán./.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

68 người đang online
°