Lịch làm việc lãnh đạo từ 11/9/2023 - 16/9/2023

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 34
100%

 

Ngày tháng Nội dung công việc Chuẩn bị Thành phần tham gia Địa điểm Chủ trì
 Thứ hai
11/09
Sáng » 7g15: Chào cờ, sinh hoạt pháp luật đầu tháng   Toàn bộ CC, NLĐ cơ quan Hội trường STC  
» 8g00: Dự
Làm việc với Đoàn thanh tra về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN, TC tại Sở Tài chính
Phòng Thanh tra +VP đ/c N. Hùng Phòng họp sở  
» 8g00: Tham gia Đoàn giám sát của UB
MTTQ VN tỉnh về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN từ ngày 11-15/9/2023 (Đoàn Hùng)
       
Chiều » 14g00: Họp tháo gỡ khó khăn vướng
mắc dự án trồng dược liệu quý thộc chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN
Phòng ngân sách chuẩn bị nội dng   Phòng họp số 1 PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên
» 14g00: Dự
Hội nghị tổng kết công tác diễn tập KVPT huyện Thuận Nam, Ninh Phước năm 2023
đ/c Toàn -PNS (đ/c N. Hùng) UBND huyện Ninh Phước Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 Thứ ba
12/09
Sáng » 8g00: Dự họp xử lý sản phẩm của đề tài n/c khoa học; ý kiến về dự thảo NQ HĐND tỉnh duy tu, bảo dưỡng đê điều (đ/c Luật)        
» 8g00: Tham gia đoàn giám sát CT
MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN cùng với UBMTTQ tỉnh tại huyện Bác Ái (Đoàn Hùng)
Phòng ngân sách chuẩn bị nội dng   UBND huyện Bác Ái  
» 8g00: Họp
giải quyết kiến nghị của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về thu hồi vốn vay bảo lãnh tài sản 02 sân bóng mini tại Trung tâm văn hóa tỉnh
đ/c Vũ đ/c N. Hùng UBND tỉnh đ/c Cảnh -PCT
Chiều » 14g00: Dự họp xử lý vướng mắc GPMB thi công 02 tiểu DA Phát tiển thủy lợi (đ/c Luật)        
» 14g00: Tham gia Đoàn GS của tỉnh ủy về giám sát NQ 09 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tại Sở GDĐT(GĐ)        
 Thứ tư
13/09
Sáng » 8g00: Tham gia cùng đoàn giám sát
của MTTQ VN tỉnh về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN (Đoàn Hùng)
    UBND huyện Thuận Bắc  
Chiều » 14g00: Dự họp UBND tỉnh về rà soát các NQ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm (GĐ)        
 Thứ năm
14/09
Sáng » 8g00: Dự họp UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công của các BQL dự án chuyên ngành của tỉnh (GĐ)   Phòng GCSĐT cùng dự với GĐ tại phòng họp số 1 VP UBND tỉnh    
» 8g00: Dự
HN trực tuyến Thường trực CP với DNNN về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển
  Đ/c N. Hùng UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
» 8g00: Tham gia đoàn giám sát của
MTTQ VN tỉnh về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN (Đoàn Hùng)
    Sở NN-PTNT  
Chiều » 14g00: Họp
xem xét nội dung giảm tiền sử dụng đất theo đơn kiến nghị ông Từ Văn Ngọc
P. Thanh tra   Sở Tài chính đ/c N. Hùng
» 14g00: Dự họp giải quyết kiến nghị CTy Sunbay Park (đ/c Luật)        
» 14g00: Tham gia Đoàn GS tỉnh ủy về giám sát NQ 09 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tại huyện Ninh Sơn (GĐ)        
» 14g00: Dự làm việc cùng Đoàn công
tác UBND tỉnh với huyện Bác Ái về Chương trinh MTQG XD NTM (Đoàn Hùng)
    UBND huyện Bác Ái  
 Thứ sáu
15/09
Sáng » 8g00: Tham gia Đoàn GS của Tỉnh ủy về giám sát thực hiện NQ 09 của tỉnh ủy tại huyện Thuận Bắc (GĐ)        
Chiều » 14g00: Dự họp thống nhất hiệu lực giá đất cụ thể (đ/c Luật)        
» 14g00: Dự họp báo cáo thẩm tra dự thảo NQ HĐND tỉnh tại Ban KTNS HĐND tỉnh (GĐ) Phòng NS chuẩn bị nội dung và dự cùng GĐ      
» 15g00: Dự làm việc với Đoàn công
tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt (Đoàn Hùng)
    Phòng họp số 1 Chủ tịch UBND tỉnh

Tin liên quan

Lịch làm việc lãnh đạo từ 06/11/2023 - 10/11/2023(06/11/2023 9:28 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 30/10/2023 - 03/11/2023(30/10/2023 9:26 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 23/10/2023 - 27/10/2023(23/10/2023 9:24 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 16/10/2023 - 20/10/2023(16/10/2023 9:23 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 09/10/2023 - 13/10/2023(09/10/2023 9:21 SA)

Tin mới nhất

Lịch làm việc lãnh đạo từ 06/11/2023 - 10/11/2023(06/11/2023 9:28 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 30/10/2023 - 03/11/2023(30/10/2023 9:26 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 23/10/2023 - 27/10/2023(23/10/2023 9:24 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 16/10/2023 - 20/10/2023(16/10/2023 9:23 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 09/10/2023 - 13/10/2023(09/10/2023 9:21 SA)

89 người đang online
°