Góp ý Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 15/1/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Giám đốc Sở đề nghị các Trưởng phòng thuộc Sở  thực hiện các nhiệm vụ sau:

Công văn: CV616.pdf
Kế hoạch chi tiết: KH215.pdf
Chi tiết nội dung Bộ luật dân sự (sửa đổi) : 17.6.2014. DT BLDS (sua doi).doc

MNT