Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

Chi tiết File đính kèm: 2019-04-12 (29)_signed.pdf

NĐD-VP