Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Ninh Thuận

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

NĐD-VP