Giảm 50% mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực thú y

Ngày 06/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú ý sẽ được giảm tới 50%. Cụ thể: (1) Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu, (2) Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y, (3) Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm đều được giảm 50% so với quy định quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định thu phí, lệ phí trong công tác thú y.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trong Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Đánh giá về việc giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, Bộ Tài chính cho biết, với mức thu phí, lệ phí điều chỉnh giảm tại Thông tư trên, dự kiến trong 1 quý sẽ giảm khoảng 859 triệu đồng (gồm 850 triệu đồng lệ phí và 8,7 triệu đồng phí)./.

Theo Cổng Thông tin Bộ Tài chính

NĐD-VP