MISA tổ chức Hội thảo: “Chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính” tại tỉnh Ninh Thuận

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các cơ quan trực tiếp thực hiện công tác quyết toán tài chính ngân sách tiếp cận và sử dụng phần mềm ứng dụng cho công tác quản lý tài chính-tài sản đảm bảo theo quy định và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay tại Ninh Thuận.

Sáng ngày 15/7/2022, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty cổ phần MISA phối hợp tổ chức Hội thảo: “Chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính” tại Trường chính trị tỉnh Ninh Thuận, 168 Đường 21/8, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận.

Tại hội thảo có sự tham gia của hơn 110 đồng chí là:

- Phó trưởng phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính các huyện, thành phố, kế toán trưởng các đơn vị dự toán thuộc tỉnh;

- Các Lãnh đạo và kế toán các đơn vị: sự nghiệp thuộc Sở Y tế và phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Công ty MISA phía Nam: Ông Phạm Văn Phương, Giám Đốc và các thành viên của công ty.

 

                                                                     

Toàn cảnh buổi hội thảo "Chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính” tại Ninh Thuận

 

 

Tại sự kiện Hội thảo, công ty cổ phần MISA đã trình bày về giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước, Quyết toán tài chính MISA FinGov. Thông tin đến hội thảo các tính năng khi áp dụng MISA FinGov, thời gian thực hiện tổng hợp dự toán sẽ giảm và trong tương lai gần, sẽ hỗ trợ cho công tác thẩm định, tổng hợp số liệu cho đơn vị chủ quản và giúp cho việc theo dõi, đánh giá thực hiện dự toán tại tỉnh Ninh Thuận.        

Đại diện các đơn vị  tham dự thảo đã thảo luận sôi nổi, đưa ra những đề xuất, đóng góp các giải pháp để tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước. Qua hội thảo, các thành viên tham gia đã cập nhật được nhiều thông tin bổ ích, từng bước hoàn thiện công tác chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

NQT-QLNS