Công bố Quyết định thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu khám chữa bệnh và các nguồn thu khác năm 2020, 2021 tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải.

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-STC ngày 14/7/2022 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu khám chữa bệnh và các nguồn thu khác năm 2020, 2021 tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải. Ngày 19/7/2022 tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải, Đoàn thanh tra tiến hành công bố quyết định thanh tra theo quy định.

Quang cảnh buổi triển khai Quyết định thanh tra

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Hồ Trọng Luật – Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà Hồ Thị Diễm Loan – Phó Chánh thanh tra, Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn thanh tra bao gồm: Ông Trần Văn Duy, Ông Trần Triển Tín, Ông Phan Ngọc Hoàng Tuyên.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải, gồm có: Trần Văn Hương, Giám đốc; Bình Phú Dũng, Phó Giám đốc; Nguyễn Bảo Hòa, Phó Giám đốc; Nguyễn Thị Mỹ Thâm, Phụ trách Tài chính – Hành Chính; Đinh Trần Dân An, Phụ trách Tài chính – Kế toán.

Tiếp theo, Trưởng đoàn công bố Quyết định số 68/QĐ-STC ngày 14/7/2022 của Giám đốc Sở Tài chính; đồng thời nêu khái quát nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thời gian thanh tra, kế hoạch làm việc của Đoàn.

Để triển khai cuộc thanh tra đúng tiến độ, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch thanh tra Ông Hồ Trọng Luật – Phó Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo:

- Quyết định thanh tra tại Trung tâm Y tế tại Quyết định số 68/QĐ-STC, đây là nội dung thanh tra theo kế hoạch được duyệt của Giám đốc Sở Tài chính trên cơ sở thống nhất với Thanh tra tỉnh, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo mật thông tin, nội dung kết quả làm việc giữa Đoàn thanh tra với đơn vị được thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải bố trí phòng làm việc; cung cấp kịp thời hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; cử người làm đầu mối trực tiếp làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình làm việc, Trung tâm và Đoàn thanh tra phối hợp chặt chẽ, kịp thời nhằm không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị. 

Giám đốc Trung tâm Y tế thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Tài chính và đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với Đoàn thanh tra để bảo đảm tiến độ thanh tra theo quy định./.