Họp giao ban 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 18/8/2022 tại Hội trường UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Sở Tài chính tổ chức cuộc họp giao ban với Phòng tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2022.

Thành phần tham dự gồm: Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, lãnh đạo các phòng thuộc Sở và lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch của 07 huyện, thành phố.

 

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố báo cáo kết quả công tác thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2022, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành ngân sách, việc thu tiền sử dụng đất, chế độ chính sách cho người lao động hưởng chế độ phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP và đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác trong thời gian tới.

 

Sau khi nghe các huyện, thành phố báo cáo, Giám đốc Sở Tài chính đánh giá cao công tác thu, chi ngân sách tại các địa phương cơ bản đạt và vượt so với dự toán giao, đặc biệt là một số huyện, thành phố có nguồn thu từ sử dụng đất vượt dự toán được giao như Ninh Hải, Thuận Bắc, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Đối với công tác chi ngân sách tại các địa phương cơ bản đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an sinh xã hội và một số nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, hiện nay các huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

 

Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính cũng nêu tình tình khó khăn trong việc điều hành ngân sách cấp tỉnh, nhất là nguồn kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số vấn đề về công tác dự toán trong năm 2023.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022, Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo các Phòng tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác điều hành thu, chi ngân sách; tiếp tục thực hiện báo cáo kết quả việc sắp xếp nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, rà soát chặt chẽ các cơ sở nhà đất tại các xã, phường; lưu ý các trường hợp điều chuyển, dôi dư; kinh phí hỗ trợ người lao động thuê nhà ở (NQ11); tham mưu lãnh đạo các huyện, thành phố tích cực giải ngân vốn đầu tư và vốn sự nghiệp của 03 Chương trình mục tiêu./.

HTDL-TTra