ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028

Chiều ngày 14/3/2023, Công đoàn Sở Tài chính Ninh Thuận tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có sự tham dự của đồng chí Đinh Thị Sơn Thái, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Phạm Ninh Giang, chuyên viên Ban công tác cơ sở Liên đoàn lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Hùng, Phó Giám đốc Sở và 37 đoàn viên công đoàn của CĐCS Sở tài chính cùng dự.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đánh giá cao những hoạt động Công đoàn Sở Tài chính nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Các chỉ tiêu do Đại hội nhiệm kỳ X đều đạt như: 100% đoàn viên được tham gia học tập chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; cơ quan đạt văn hoá; 100% đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ đoàn viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị đều đạt so với kế hoạch; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 03 đảng viên. Chất lượng hoạt động công đoàn luôn được nâng lên cả nội dung và hình thức, nhất là phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe đã phát triển mạnh. Công đoàn luôn tích cực trong các phong trào vận động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên.

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Sơn Thái, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tích cực hướng hoạt động vào việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; phát huy hơn nữa phong trào thể dục, thể thao; gắn chặt các hoạt động Công đoàn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, thi đua hoàn thành xuất sắc hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

 Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí: Nguyễn Hùng; Huỳnh Trà Phương Thanh; Đinh Văn Thạch; Hồ Tấn Hồng Hà; Hồ Thị Diễm Loan; Nguyễn Duy Diễm Trang; Nguyễn Thị Bích Lĩnh.

 Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đồng chí Nguyễn Hùng vào chức danh Chủ tịch; đồng chí Hồ Thị Diễm Loan được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch. Uỷ ban Kiểm tra có 03 đồng chí: Đinh Văn Thạch; Nguyễn Quốc Trình; Lê Thị Huyền Linh. Đ/c Đinh Văn Thạch được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hùng đại diện cho Công đoàn Sở Tài chính đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028 với sự thống nhất 100% đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028

Đ/c Đinh Thị Sơn Thái, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Nhựt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Nhựt tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

NTPT-VP