Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/06/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Đăng ngày 26 - 10 - 2012
Lượt xem: 138
100%

 

Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/06/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Chi tiet file dinh kem: Thông tư 99

Tin liên quan

Tin mới nhất

Góp ý Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)(06/03/2015 8:11 CH)

Công văn 6684/BTC-NSNN(19/06/2013 7:57 CH)

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013(03/06/2013 7:56 CH)

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa(03/06/2013 7:56 CH)

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013(27/02/2013 7:54 CH)

33 người đang online
°