• Ngày 19/02/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 643/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh. Nội dung Văn bản gồm các nội dung chính như sau:

  • Ngày 13/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Nghị định có hiệu lực từ 01/02/2024.

  • Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 15/QĐ-STC ngày 26/01/2024 của Giám đốc Sở Tài chính Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở Tài chính Ninh Thuận; Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh về đăng ký danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2024 và Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 và sửa đổi tên Quyết định tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND; Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết, Quyết định) năm 2024 với các nội dung như sau:

  • Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Tài chính vừa tăng cường công tác phòng chống dịch, vừa tăng cường công tác quản lý nguồn thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu đề ra. Báo cáo 7 tháng đầu năm của Bộ Tài chính cho thấy, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách, trong đó ưu tiên ngân sách cho đầu tư phòng chống dịch bệnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chống buôn lậu, gian lận thương mại… Ưu tiên chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch

  • Chính sách thu lệ phí trước bạ (LPTB) được thực theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP (Nghị định 140) ngày 10/10/2016 của Chính phủ, đến nay sau 5 năm thực hiện, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thu LPTB tại Nghị định 140, đồng thời nghiên cứu để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về LPTB. Ngày 6/8, Bộ Tài chính có công văn số 8836/BTC-CST gửi các cơ quan Bộ, Ngành và tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về dự án Nghị định.

  • Ngày 06/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

41 người đang online
°