• Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Tài chính vừa tăng cường công tác phòng chống dịch, vừa tăng cường công tác quản lý nguồn thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu đề ra. Báo cáo 7 tháng đầu năm của Bộ Tài chính cho thấy, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách, trong đó ưu tiên ngân sách cho đầu tư phòng chống dịch bệnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chống buôn lậu, gian lận thương mại… Ưu tiên chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch

  • Chính sách thu lệ phí trước bạ (LPTB) được thực theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP (Nghị định 140) ngày 10/10/2016 của Chính phủ, đến nay sau 5 năm thực hiện, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thu LPTB tại Nghị định 140, đồng thời nghiên cứu để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về LPTB. Ngày 6/8, Bộ Tài chính có công văn số 8836/BTC-CST gửi các cơ quan Bộ, Ngành và tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về dự án Nghị định.

  • Ngày 06/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  • Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐUK, ngày 15/3/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh; ngày 15/4/2022 Đảng bộ Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 177-KH/ĐU về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lưc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

  • Chiều ngày 23/3/2022 trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan – Doang nghiệp tỉnh đang ra sức triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội cấp cơ sở, tiếp tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.

  • Ngày 27/12/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ. Quyết định được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

3 người đang online
°