Về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018

Đăng ngày 27 - 11 - 2018
Lượt xem: 158
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5004/UBND-KTTH ngày 21/11/2018 Về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018 và Công văn số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018,

 

Chi tiết File đính kèm: vbdi_3224_STC-QLNS_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: CVUB5004_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018...(09/10/2018 8:51 CH)

Góp ý văn bản quy phạm pháp luật(26/11/2014 8:08 CH)

Công văn 2681/UBND-TH(19/06/2013 7:57 CH)

88 người đang online
°