Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Đăng ngày 08 - 02 - 2020
Lượt xem: 175
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 

Chi tiết File đính kèm: QDUB 17_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019(10/02/2020 9:24 CH)

Công khai quyết toán năm 2018(15/01/2019 9:16 CH)

Công bố, công khai số liệu quyết toán nsnn năm 2017 và thuyết minh công khai(11/01/2019 8:58 CH)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và báo cáo thuyết minh quyết...(19/03/2018 8:44 CH)

Quyết định 18/QĐ-UBND(02/02/2015 8:10 CH)

77 người đang online
°