Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh để bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất.

Đăng ngày 08 - 04 - 2021
Lượt xem: 100
100%

Chi tiết File đính kèm: 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(30/10/2023 8:13 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung(15/09/2023 8:08 SA)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/04/2023 4:33 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh(12/12/2022 3:35 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

70 người đang online
°