Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
Lượt xem: 112
100%

Chi tiết File đính kèm: Cong-van-gui-So-nganh-gop-y-du-thao-nghi_signed.pdf Chi tiết File đính kèm: 12-677.pdf Chi tiết File đính kèm: Du-thao-QD-to-chot.doc

 

Chi tiết File đính kèm: Cong-van-gui-So-nganh-gop-y-du-thao-nghi_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: 12-677.pdf
Chi tiết File đính kèm: Du-thao-QD-to-chot.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(30/10/2023 8:13 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung(15/09/2023 8:08 SA)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/04/2023 4:33 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh(12/12/2022 3:35 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

30 người đang online
°