Đề nghị góp ý Dự thảo Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
Lượt xem: 142
100%

 


cvgopydtctthtkgd-959_signed_nhutnv.sotc_07-01-2022-11-25-11(07.01.2022_13h16p57)_signed.pdf | ct2022.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(30/10/2023 8:13 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung(15/09/2023 8:08 SA)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/04/2023 4:33 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh(12/12/2022 3:35 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

32 người đang online
°