Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 24 - 06 - 2022
Lượt xem: 49
100%

 


QD-chuc-nang-nhiem-vu-cac-phong-2022_signed_nhutnv.sotc_24-06-2022-18-12-45(26.06.2022_09h38p58)_signed.pdf

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng...(04/08/2022 2:06 CH)

Công bố Quyết định thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu khám chữa bệnh và các nguồn thu...(25/07/2022 7:19 SA)

MISA tổ chức Hội thảo: “Chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính” tại tỉnh Ninh Thuận(21/07/2022 4:41 CH)

Về việc triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ tài chính.(21/07/2022 5:03 CH)

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công(13/07/2022 7:39 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng...(04/08/2022 2:06 CH)

Công bố Quyết định thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu khám chữa bệnh và các nguồn thu...(25/07/2022 7:19 SA)

MISA tổ chức Hội thảo: “Chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính” tại tỉnh Ninh Thuận(21/07/2022 4:41 CH)

Về việc triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ tài chính.(21/07/2022 5:03 CH)

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công(13/07/2022 7:39 SA)

54 người đang online
°