Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 14 - 09 - 2022
Lượt xem: 63
100%

 


cv-gui-So-nganh-gop-y-du-thao-NQ-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-truc-tuyen)_signed.pdf | du-thao-NQ-ve-quy-dinh-giam-thu-phi-le-phi-(5).doc | TTr-cua-UBND-tinh-trinh-hdnd-tinh-muc-giam-thu-le-DVC-671-Trinh-148.doc

Tin liên quan

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã...(13/09/2022 4:12 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (23/03/2022 2:01 CH)

Tin mới nhất

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã...(13/09/2022 4:12 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (23/03/2022 2:01 CH)

Đề nghị góp ý Dự thảo Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022(07/01/2022 7:17 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ...(02/12/2021 7:40 CH)

107 người đang online
°