Kết quả làm việc về tình hình thực hiện, phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023 tại huyện Ninh Hải.

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
Lượt xem: 80
100%

Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công thành viên UBND tỉnh chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương, chủ đầu tư về tình hình thực hiện, phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phân công đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì làm việc với UBND huyện Ninh Hải.

 

Ngày 05/10/2023, đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, chủ trì buổi làm việc cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc, đã làm việc với UBND huyện Ninh Hải, các chủ đầu tư thực hiện các dự án tại huyện Ninh Hải, nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Qua kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, Tổ công tác tổng hợp các ý kiến của các ngành và báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc về tình hình thực hiện, phân bổ vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Hải; đồng thời có những kiến nghị về giải pháp thúc đẩy giải ngân ở những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện.

Trong đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tiếp tục tập trung chỉ đạo sâu sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; chỉ đạo quyết liệt công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch để đảm bảo nguồn thu, giải ngân cho các công trình được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất và kịp thời đề xuất giải pháp khi nguồn thu không đạt, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản. Thường xuyên đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện thực hiện dự án của các chủ đầu tư, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, tránh để đồn vào những ngày cuối năm. Đồng thời theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện quyết toán các dự án, công trình hoàn thành theo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tránh tình trạng để tồn đọng hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành hoặc bỏ sót hồ sơ không quyết toán./.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

103 người đang online
°