Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”

Đăng ngày 30 - 10 - 2023
Lượt xem: 45
100%

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2023; Kế hoạch số 816/KH-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Căn cứ Công văn số 4645-CV/TU ngày 23/10/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức sự kiện Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023;

 

 

          Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023.

   (Sưu tầm)

Thời gian: Từ ngày 03/11/2023 đến hết ngày 05/11/2023 (nhân dịp thành

phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương).

          Địa điểm: tại Khu vực Tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Ninh Kiều, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.      

          Về kinh phí thực hiện của tỉnh: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh dự toán năm 2023 cấp cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngân sách của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.          

Tin liên quan

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024(31/10/2023 2:26 CH)

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính(09/10/2023 4:44 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...(06/10/2023 4:38 CH)

Sở Tài chính Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 7:49 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024(31/10/2023 2:26 CH)

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính(09/10/2023 4:44 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...(06/10/2023 4:38 CH)

Sở Tài chính Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 7:49 SA)

49 người đang online
°