Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính

Đăng ngày 09 - 10 - 2023
Lượt xem: 78
100%

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở

 

 

Để kịp thời triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính, đồng thời tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương trao đổi, thảo luận, thống nhất cách thức tổ chức thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác này.       Vào lúc 14h, ngày 09/10/2023, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính.

 

Thành phần tham dự gồm có:

          - Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Phòng và công chức tham mưu triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở của 63 tỉnh.

          - Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên của Sở Tài chính trực tiếp theo dõi công tác tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan trong triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở ở địa phương.

           - Đại diện các Phòng Tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và một số công chức Tư pháp - Hộ tịch tại địa phương của 63 tỉnh trên cả nước.

          Tại hội nghị Đại diện Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính đã báo cáo những điểm mới được quy định tại Thông tư 56/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính so với Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tư pháp đã bị bãi bỏ. Qua đó, các đại diện của các tỉnh đã trao đổi và thảo luận rất tích cực. Đại diện Bộ Tư pháp và Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp cũng đã giải đáp những nội dung các đại diện trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Trong đó, chủ yếu tập trung vào chế độ chi bồi dưỡng Hòa giải viên cơ sở và chi công tác hòa giải ở cơ sở; cách thức triển khai lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Tin liên quan

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024(31/10/2023 2:26 CH)

Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội...(30/10/2023 8:19 SA)

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...(06/10/2023 4:38 CH)

Sở Tài chính Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 7:49 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024(31/10/2023 2:26 CH)

Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội...(30/10/2023 8:19 SA)

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...(06/10/2023 4:38 CH)

Sở Tài chính Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 7:49 SA)

123 người đang online
°