Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
Lượt xem: 65
100%

Ngày 03 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

 

Theo đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

- Mức thu phí được trích để lại tăng từ 20% lên 25% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nộp 75% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí bao gồm cả các khoản chi hỗ trợ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung thu phí điểm a, b, c, d Mục 2 Phần II Biểu mức thu phí, lệ phí như sau:

 

Số TT

Nội dung

Quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC

Quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BTC

2

Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:

 

 

a

Loại có giá trị không quá 03 tháng

50 USD/chiếc

 

Loại có giá trị không quá 90 ngày

 

50 USD/chiếc

b

Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng

95 USD/chiếc

 

Loại có giá trị trên 90 ngày đến 180 ngày

 

95 USD/chiếc

c

Loại có giá trị trên 06 tháng đến 12 tháng

135 USD/chiếc

 

Loại có giá trị trên 180 ngày đến 01 năm

 

135 USD/chiếc

d

Loại có giá trị trên 12 tháng đến 02 năm

145 USD/chiếc

 

Loại có giá trị trên 01 năm đến 02 năm

 

145 USD/chiếc

- Hiệu lực thi hành: Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 11 năm 2023. Khoản 2 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2023.

 (đính kèm Thông tư số 62/2023/TT-BTC)


62_2023_TT_BTC_Phi le phi linh vuc xuat nhap canh.pdf

Tin liên quan

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024(31/10/2023 2:26 CH)

Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội...(30/10/2023 8:19 SA)

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính(09/10/2023 4:44 CH)

Sở Tài chính Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 7:49 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024(31/10/2023 2:26 CH)

Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội...(30/10/2023 8:19 SA)

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính(09/10/2023 4:44 CH)

Sở Tài chính Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 7:49 SA)

29 người đang online
°