Công bố Quyết định thanh tra tạt Trường Cao đẳng nghề tỉnh và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Đăng ngày 10 - 11 - 2023
Lượt xem: 44
100%

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 50/QĐ-TTr ngày 24/10/2023 của Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu học phí và các nguồn thu khác năm 2021, 2022 tại Trường Cao đẳng nghề và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Đoàn thanh tra tiến hành công bố quyết định thanh tra theo quy định.

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà Hồ Thị Diễm Loan – Phó Chánh thanh tra, Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn thanh tra bao gồm: Ông Trần Triển Tín, Ông Phan Ngọc Hoàng Tuyên, Bà Huỳnh Lê Bảo Linh.

Đại diện Trường Cao đẳng nghề tỉnh, gồm có: Nguyễn Phan Anh Quốc – Hiệu Trưởng; Phan Vĩnh An – Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Lê – Kế toán trưởng; Nguyễn Văn Toàn – TP.HCTH; Huỳnh Ngọc Tường Vi - Phụ trách Phòng ĐT&CTSV.

Đại diện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, gồm có: Trần Hữu Trí – Giám đốc; Nguyễn Thị Như Truyển – Tổ trưởng tổ HCTH-KT.

Tiếp theo, Trưởng đoàn công bố Quyết định thanh tra số 50/QĐ-TTr ngày 24/10/2023 của Chánh thanh tra Sở Tài chính; đồng thời nêu khái quát nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thời gian thanh tra, kế hoạch làm việc của Đoàn.

Để triển khai cuộc thanh tra đúng tiến độ, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch thanh tra Ông Nguyễn Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo:

- Quyết định thanh tra Trường Cao đẳng nghề tỉnh và đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 50/QĐ-TTr, đây là nội dung thanh tra theo kế hoạch được duyệt của Giám đốc Sở Tài chính trên cơ sở thống nhất với Thanh tra tỉnh, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo mật thông tin, nội dung kết quả làm việc giữa Đoàn thanh tra với đơn vị được thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề nghị Trường Cao đẳng nghề bố trí phòng làm việc; cung cấp kịp thời hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan của Trường và Trung tâm theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; Trường và Trung tâm cử người làm đầu mối trực tiếp làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình làm việc, Trường và Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, đảm bảo kịp thời và không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị. 

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Trung tâm thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Tài chính và đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với Đoàn thanh tra để bảo đảm tiến độ thanh tra theo quy định./.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

94 người đang online
°