Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 22 - 11 - 2023
Lượt xem: 89
100%

Căn cứ Kế hoạch số 2209/KH-STC ngày 13/6/2023 của Sở Tài chính về viêc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính; Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-STC ngày 14/6/2023 của Sở Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính;

 


DT5484-1700555564781-19886119_signed_nhutnv.sotc_22-11-2023-08-21-19(22.11.2023_09h06p40)_signed.pdf

Tin liên quan

Về việc tăng cường công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh(23/02/2024 8:56 SA)

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, MIỄN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (23/02/2024 4:42 CH)

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết,...(23/02/2024 4:33 CH)

Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2024(23/02/2024 10:17 SA)

Bãi bỏ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...(23/02/2024 8:58 SA)

Tin mới nhất

Về việc tăng cường công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh(23/02/2024 8:56 SA)

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, MIỄN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (23/02/2024 4:42 CH)

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết,...(23/02/2024 4:33 CH)

Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2024(23/02/2024 10:17 SA)

Bãi bỏ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...(23/02/2024 8:58 SA)

37 người đang online
°