Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Đăng ngày 23 - 11 - 2023
Lượt xem: 107
100%

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2219/UBND-TH ngày 12/6/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017.

 

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024:

Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn là 3.792.603 triệu đồng trong đó:

- Thu nội địa: 3.739.603 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 53.000 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024: 7.840.845 triệu đồng;

2.1 Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.648.160 triệu đồng;

2.2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP: 2.566.821 triệu đồng;

 (Chi tiết kèm theo Báo cáo số 4702/BC-STC ngày 16/11/2023 của Sở Tài chính)


DT5400-1700119687174-69504748(16.11.2023_16h46p01)_signed.pdf | 2023-11-16 (9).pdf

Tin liên quan

Về việc tăng cường công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh(23/02/2024 8:56 SA)

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, MIỄN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (23/02/2024 4:42 CH)

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết,...(23/02/2024 4:33 CH)

Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2024(23/02/2024 10:17 SA)

Bãi bỏ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...(23/02/2024 8:58 SA)

Tin mới nhất

Về việc tăng cường công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh(23/02/2024 8:56 SA)

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, MIỄN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (23/02/2024 4:42 CH)

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết,...(23/02/2024 4:33 CH)

Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2024(23/02/2024 10:17 SA)

Bãi bỏ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...(23/02/2024 8:58 SA)

38 người đang online
°