Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
Lượt xem: 99
100%

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-STC ngày 28/02/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra nguồn ngân sách, nguồn thu dịch vụ Khám chữa bệnh và các nguồn thu khác tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam. Ngày 01/3/2023 tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam, Đoàn thanh tra tiến hành công bố quyết định thanh tra theo quy định.

 

                              

Quang cảnh tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì; bà Hồ Thị Diễm Loan – Phó Chánh thanh tra, Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn thanh tra.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam, gồm có: lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Thuận Nam, Kế toán trưởng và một số lãnh đạo các khoa, phòng.

Thay mặt Đoàn Thanh tra Trưởng đoàn công bố Quyết định số 33/QĐ-STC ngày 28/02/2023 của Giám đốc Sở Tài chính; đồng thời nêu khái quát nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thời gian thanh tra, nội dung thanh tra, kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra.

Để triển khai cuộc thanh tra đúng tiến độ, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch thanh tra ông Nguyễn Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo:

- Quyết định thanh tra Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam tại Quyết định số 33/QĐ-STC, đây là nội dung thanh tra theo kế hoạch được duyệt của Giám đốc Sở Tài chính trên cơ sở thống nhất với Thanh tra tỉnh và đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo mật thông tin, tuân thủ các nội dung thanh tra đã được xây dựng trong kế hoạch cuộc thanh tra.

- Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam bố trí phòng làm việc; cung cấp kịp thời hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; cử người làm đầu mối trực tiếp làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình làm việc, Trung tâm và Đoàn thanh tra phối hợp chặt chẽ, đúng tiến độ, tuân thủ các nguyên tắc làm việc  đồng thời không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị.

Ông Huỳnh Văn Toại – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đơn vị sẽ phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ chung, bảo đảm tiến độ thanh tra theo quy định./.

Tin liên quan

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

Tin mới nhất

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

55 người đang online
°