Sở Tài chính tổ chức họp giao ban công tác tháng 3/2023

Đăng ngày 09 - 03 - 2023
Lượt xem: 188
100%

Thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, vào lúc 14 giờ 00 ngày 02/3/2023, Sở Tài chính đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 3/2023. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng; đồng chí Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp, thống nhất kết luận và đánh giá chung về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 02/2023, các phòng cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, Tuy nhiên, các phòng vẫn chưa hoàn thành một số việc theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

 

 

1. Phòng Quản lý ngân sách

Khẩn trương rà soát, đối chiếu xác định số tăng thu ngân sách năm 2022 và kết dư ngân sách năm 2021 để tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của tỉnh; Tham mưu văn bản hướng dẫn các đơn vị chuyển nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vốn trung ương năm 2022 sang năm 2023 để tiếp tục sử dụng theo quy định; Tiếp tục theo dõi tình hình giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 để báo cáo Giám đốc định kỳ hàng tháng và đột xuất khi có yêu cầu; Theo dõi, rà soát các đơn vị, địa phương phân khai vốn sự nghiệp, sau ngày 10/3/2023, nếu chưa phân bổ chi tiết, tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh; tổng hợp kết quả giải ngân và khó khăn, vướng mắc đến hết ngày 31/3/2023; Tiếp tục theo dõi, tham mưu thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính định kỳ hàng tháng (ngày 25 hàng tháng) theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Phân công thành viên của phòng tham gia xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 tại các đơn vị dự toán theo công văn đã gửi các đơn vị. Rút ngắn thời gian xét duyệt quyết toán, hoàn thành công tác xét duyệt quyết toán;....

2. Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính đầu tư

Đối với việc mua sắm tài sản tập trung năm 2023: Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung 2023 và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định và bảo đảm trong thời gian sớm nhất; Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đảm bảo đúng thời gian quy định; Về bán tài sản cơ sở nhà đất: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bán đấu giá cơ sở nhà đất năm 2023; Khẩn trương tham mưu trình sửa Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh....

3. Thanh tra Sở

Tiếp tục theo dõi, tổ chức nghiên cứu, tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty Minh Hoàng Anh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Triển khai công tác thanh tra năm 2023 theo kế hoạch (Tiến hành thanh tra tại Trung tâm y tế huyện Thuận Nam); theo dõi, kiểm tra thực hiện các kết luận sau thanh tra; Triển khai thực hiện Quy chế tiếp công dân của cơ quan. Tham mưu ban hành Nội quy và Quy chế tiếp công dân thực hiện tại Sở.

4. Văn phòng Sở

Khẩn trương tổ chức họp phân công các cơ quan, đơn vị trong việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua theo hướng: nâng mức tỷ lệ % bán cổ phần tại đơn vị; rút ngắn thời gian thực hiện cổ phần hóa theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Tiếp tục thẩm định Đề án cơ cấu lại, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của 02 Công ty lâm nghiệp Ninh Sơn và Tân Tiến; Tổng hợp Kế hoạch luân chuyển vị trí công chức của các phòng gửi về, trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; T chc hp giao ban phòng tài chính các huyn, thành phố.

Tin liên quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT - BTC ngày 10 tháng 01 năm 2024(05/02/2024 3:17 CH)

Kết quả kiểm tra việc tuân thủ quy định về thực hiện bình ổn giá tết Nguyên đán Giáp Thìn năm...(05/02/2024 3:12 CH)

Tổ chức gặp cán bộ hưu trí ngành Tài chính.(05/02/2024 2:01 CH)

Sở Tài chính tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023,...(17/01/2024 4:04 CH)

Sở Tài chính Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 156/KH-STC tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết cán...(12/01/2024 3:02 CH)

Tin mới nhất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT - BTC ngày 10 tháng 01 năm 2024(05/02/2024 3:17 CH)

Kết quả kiểm tra việc tuân thủ quy định về thực hiện bình ổn giá tết Nguyên đán Giáp Thìn năm...(05/02/2024 3:12 CH)

Tổ chức gặp cán bộ hưu trí ngành Tài chính.(05/02/2024 2:01 CH)

Sở Tài chính tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023,...(17/01/2024 4:04 CH)

Sở Tài chính Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 156/KH-STC tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết cán...(12/01/2024 3:02 CH)

12 người đang online
°