Sở Tài chính tổ chức họp giao ban công tác tháng 4/2023

Đăng ngày 10 - 04 - 2023
Lượt xem: 221
100%

Thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, vào lúc 14 giờ 00 ngày 31/3/2023, Sở Tài chính đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 4/2023. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng; đồng chí Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp, thống nhất kết luận và đánh giá chung về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 3/2023, các phòng cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, Tuy nhiên, các phòng vẫn chưa hoàn thành một số việc theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

 

Đồng thời chỉ đạo các nội dung công việc trọng tâm cho các phòng để triển khai thực hiện trong tháng 4/2023 như sau:

1. Phòng Quản lý ngân sách

Khẩn trương hoàn thành xong xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 tại đơn vị dự toán còn lại (Trường Chính trị tỉnh); theo dõi tình hình báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của các đơn vị dự toán theo đúng thời gian quy định; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở văn bản đôn đốc hoặc báo cáo UBND tỉnh để xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 không đúng thời gian quy định; Khẩn trương hoàn thành việc tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật trình tại kỳ họp đầu tháng 4/2023 và kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh (06 Nghị quyết) gửi về UBND tỉnh; Tiếp tục rà soát, xác định nguồn kinh phí tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2023, đề nghị làm rõ hơn, báo cáo Giám đốc đối với nguồn cải cách tiền lương và kinh phí thực hiện;...

2. Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính đầu tư

Khẩn trương hoàn thành việc tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh; Về thẩm định giá đất cụ thể: Khi tổ chức họp thẩm định giá đất, tiến hành mời đơn vị tư vấn tham gia họp theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để có ý kiến phản biện liên quan đến chứng thư thẩm định giá đất tại Sân vận động Khánh Hải. Đồng thời, mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên chính thức của Hội đồng thẩm định giá đất cùng tham dự để nghe và có ý kiến chỉ đạo; Rà soát, tổng hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện điều chuyển cơ sở nhà đất; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện;...

3. Thanh tra Sở

Phối hợp với phòng Quản lý ngân sách rà soát, kiểm tra số kinh phí cấp cho Trung tâm y tế huyện Thuận Nam phục vụ Bệnh viện dã chiến, cấp bù tiền lương do dịch covid-19 và do chênh lệch giá. Tham mưu ban hành Kết luận thanh tra tại Trung tâm y tế huyện Thuận Nam; Tiếp tục theo dõi, tổ chức nghiên cứu, tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty Minh Hoàng Anh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Tiếp tục triển khai công tác thanh tra năm 2023 theo kế hoạch (Tiến hành thanh tra tại Bệnh viện mắt); theo dõi, kiểm tra thực hiện các kết luận sau thanh tra;...

4. Văn phòng Sở

Tổng hợp Kế hoạch luân chuyển vị trí công chức của các phòng gửi về, trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định; Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo giám sát năm 2022 gửi Bộ Tài chính theo thời gian quy định. Đôn đốc 02 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến gửi Báo cáo tài chính năm 2022, để trình UBND tỉnh thống nhất số liệu báo cáo; Thẩm định và trình UBND tỉnh Báo cáo tài chính, quyết toán chênh lệch thu, chi; xếp loại hiệu quả hoạt động và mức trích lập các quỹ của Quỹ Đầu tư phát triển; Thẩm định hồ sơ Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Người đại diện Vốn nhà nước;...

Tin liên quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT - BTC ngày 10 tháng 01 năm 2024(05/02/2024 3:17 CH)

Kết quả kiểm tra việc tuân thủ quy định về thực hiện bình ổn giá tết Nguyên đán Giáp Thìn năm...(05/02/2024 3:12 CH)

Tổ chức gặp cán bộ hưu trí ngành Tài chính.(05/02/2024 2:01 CH)

Sở Tài chính tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023,...(17/01/2024 4:04 CH)

Sở Tài chính Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 156/KH-STC tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết cán...(12/01/2024 3:02 CH)

Tin mới nhất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT - BTC ngày 10 tháng 01 năm 2024(05/02/2024 3:17 CH)

Kết quả kiểm tra việc tuân thủ quy định về thực hiện bình ổn giá tết Nguyên đán Giáp Thìn năm...(05/02/2024 3:12 CH)

Tổ chức gặp cán bộ hưu trí ngành Tài chính.(05/02/2024 2:01 CH)

Sở Tài chính tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023,...(17/01/2024 4:04 CH)

Sở Tài chính Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 156/KH-STC tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết cán...(12/01/2024 3:02 CH)

68 người đang online
°