Thanh lý tài sản công.

Đăng ngày 25 - 04 - 2023
Lượt xem: 59
100%

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-SYT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng xác định giá bán tài sản hư hỏng thanh lý của Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu-Tâm thần.

 

Ngày 24/4/2023, thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện Sở Tài chính tham gia họp xác định giá bán tài sản hư hỏng thanh lý của Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu-Tâm thần cùng đại diện cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ, Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu-Tâm thần do Sở Y tế (Chủ trì).

Thực hiện xác định giá bán tài sản hư hỏng thanh lý của Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu-Tâm thần.

Tin liên quan

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

Tin mới nhất

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

63 người đang online
°