Tiêu hủy tang vật thi hành án.

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 13
100%

Căn cứ Quyết định thi hành án số 119/QĐ-CTHADS, 120/QĐ-CTHADS, cùng ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Cục Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CTHADS ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Cục Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận Về việc Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản.

 

Ngày 11/5/2023, thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện Sở Tài chính tham gia Hội đồng tiêu hủy cùng đại diện cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh do Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Chủ trì).

Thực hiện việc mở niêm phong vật chứng và tiêu hủy vật chứng các vụ án phạm tội “giết người” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” tại Cục thi hành án dân sự.

Tin liên quan

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

Tin mới nhất

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

105 người đang online
°