Lịch làm việc lãnh đạo từ 14/8/2023 - 18/8/2023

Đăng ngày 14 - 08 - 2023
Lượt xem: 49
100%

 

Ngày tháng Nội dung công việc Chuẩn bị Thành phần tham gia Địa điểm Chủ trì
 Thứ hai
14/08
Sáng » 7g15: Tham gia lớp bồi dưỡng cán
bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, NK 2025-2030, Từ ngày 14-25/8/2023 (Đoàn Hùng)
    Trường Chính trị  
» 9g00: Họp
Làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ
VP đ/c N. Hùng Sở Nội vụ Đoàn thanh tra
» 9g30: Họp
Thông qua Quy định về trông giữ học sinh tiểu học ngoài giờ học chính khóa ở ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
  đ/c N. Hùng - PGĐ UBND tỉnh Đ/c Biên - PCT
Chiều          
 Thứ ba
15/08
Sáng          
Chiều » 14g00: Dự họp cùng LĐ UBND tỉnh về ĐT DA Cụm xử lý nước sạch Đông Mỹ Hải và triển khai TH Bản án số 88 của Tòa án cấp cao TP HCM (đ/c Luật)        
» 14g00: Họp
Làm việc với UBND huyện Ninh Sơn nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 7 tháng đầu năm 2023
đ/c Toàn -NS đ/c N. Hùng UBND huyện Ninh Sơn Đ/c Biên - PCT
 Thứ tư
16/08
Sáng » 8g00: Dự họp LV với Đoàn CT Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL (đ/c Luật)        
» 8g00: Họp
Làm việc với LĐ UBND tỉnh tại Sở VHTTDL nghe báo cáo công tác 7 tháng đầu năm 2023
PNS đ/c N. Hùng Sở VHTTDL đ/c Biên - PCT
Chiều » 13g00: Dự HN nghiệm thu công trình Sở chỉ huy cơ bản huyện Thuận Bắc (GĐ)        
 Thứ năm
17/08
Sáng          
Chiều » 14g00: Dự họp BC tiến độ giải quyết các DA BT (đ/ Luật)        
» 14g00: Họp
Làm việc với LĐ UBND tỉnh tại Sở Tư pháp nghe báo cáo công tác 7 tháng đầu năm 2023
PNS đ/c N. Hùng-PGĐ Sở Tư pháp Chủ tịch UBND tỉnh
 Thứ sáu
18/08
Sáng » 8g00: Dự HN tỉnh ủy quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định của BBT, BCT (GĐ)        
Chiều » 14g00: Họp
Hội nghị tổng kết năm 2022 - 2023 triển khai nhiệm vụ 2023-2024
VP chuẩn bị đ/c N. Hùng -PGĐ UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh

Tin liên quan

Lịch làm việc lãnh đạo từ 06/11/2023 - 10/11/2023(06/11/2023 9:28 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 30/10/2023 - 03/11/2023(30/10/2023 9:26 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 23/10/2023 - 27/10/2023(23/10/2023 9:24 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 16/10/2023 - 20/10/2023(16/10/2023 9:23 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 09/10/2023 - 13/10/2023(09/10/2023 9:21 SA)

Tin mới nhất

Lịch làm việc lãnh đạo từ 06/11/2023 - 10/11/2023(06/11/2023 9:28 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 30/10/2023 - 03/11/2023(30/10/2023 9:26 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 23/10/2023 - 27/10/2023(23/10/2023 9:24 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 16/10/2023 - 20/10/2023(16/10/2023 9:23 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 09/10/2023 - 13/10/2023(09/10/2023 9:21 SA)

50 người đang online
°