Kiểm tra hiện trạng lâm sản tận thu tại dự án Ninh Chữ Sailing Bay

Đăng ngày 25 - 08 - 2023
Lượt xem: 64
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3218/UBND-KTTH ngày 07/8/2023 về việc khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan lâm sản tận dụng tại dự án Ninh Chữ Sailing Bay.

 

Ngày 10/8/2023, thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện Sở Tài chính tham gia phối hợp cùng các ngành và chính quyền địa phương: Kiểm tra hiện trạng thu gom số lâm sản tận dụng số lâm sản hiện nay còn giá trị (nếu có) để tổ chức bán đấu giá theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tại văn bản số 3218/UBND-KTTH, do BQL Vườn Quốc gia Núi chúa.

Tổ chức kiểm tra tại hiện trường khu vực dự án Ninh Chữ Sailing Bay, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

91 người đang online
°