Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
Lượt xem: 47
100%

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 và Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018.

 


CV-gui-So-nganh-gop-y-DT-sua-doi-NQ-07-ngay-06.9.2023.pdf | BC-thuyet-minh-de-nghi-xay-dung-Nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-phan-cap-13.9-lay-y-kien.doc | DT-QD-phan-cap-13.9.doc | DT-To-trinh-ban-hanh-Nghi-quyet-sua-doi-NQ-07-ngay-13.9.doc | DT-NQ-sd-bs-phan-cap-QLTS-13.9.2023.doc

Tin liên quan

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(30/10/2023 8:13 SA)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/04/2023 4:33 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh(12/12/2022 3:35 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân,...(14/09/2022 4:16 CH)

Tin mới nhất

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(30/10/2023 8:13 SA)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/04/2023 4:33 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh(12/12/2022 3:35 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân,...(14/09/2022 4:16 CH)

92 người đang online
°