Lịch làm việc lãnh đạo từ 18/9/2023 - 22/9/2023

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
Lượt xem: 44
100%

 

Ngày tháng Nội dung công việc Chuẩn bị Thành phần tham gia Địa điểm Chủ trì
 Thứ hai
18/09
Sáng » 8g00: Dự họp Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề (GĐ)        
Chiều          
Hôm nay
19/09
Sáng » 8g00: Dự làm việc cùng Đoàn công
tác của PCT UBND tỉnh Lê Huyền Tại BQL Vườn QG Phước Bình (Đoàn Hùng)
    Vườn QG Phước Bình PCT UBND tỉnh Lê Huyền
» 8g00: Họp
Tư vấn xử lý vụ vi phạm kinh doanh vé số trên địa bàn tỉnh
P. Thanh tra   Sở Tài chính đ/c N. Hùng
Chiều » 14g00: Dự làm việc cùng Đoàn công
tác của PCT UBND tỉnh Lê Huyền Tại UBND huyện Ninh Sơn về CT Xây dựng NTM (Đoàn Hùng)
    Tại UBND huyện Ninh Sơn PCT UBND tỉnh Lê Huyền
» 14g00: Tham gia Đoàn GS của tỉnh ủy giám sát NQ 09 của tỉnh ủy tại Sở TNMT (GĐ)        
 Thứ tư
20/09
Sáng » 8g00: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Phòng GCS&ĐT   Sở Tài chính Đ/c Luật
» 8g00: Họp về kinh phí số hoá hộ tịch của Sở Tư pháp (GĐ) Phòng NS chuẩn bị nội dung họp      
» 12g00: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần (đ/c Luật)        
Chiều » 14g00: Tham gia Đoàn GS của tỉnh ủy giám sát NQ 09 của tỉnh ủy tại Văn phòng tỉnh ủy (GĐ)        
 Thứ năm
21/09
Sáng » 7g00: Dự
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX
  đ/c N. Hùng UBND tỉnh  
Chiều          
 Thứ sáu
22/09
Sáng » 8g00: Thông qua dự thảo KL thanh tra TT thể dục TT tỉnh (GĐ) Đoàn Thanh tra chuẩn bị nội dung họp Đoàn Thanh tra, phòng NS    
Chiều » 14g00: Họp Hội đồng Giám sát xổ số (GĐ) A Toàn NS chuẩn bị nội dung họp      

Tin liên quan

Lịch làm việc lãnh đạo từ 06/11/2023 - 10/11/2023(06/11/2023 9:28 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 30/10/2023 - 03/11/2023(30/10/2023 9:26 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 23/10/2023 - 27/10/2023(23/10/2023 9:24 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 16/10/2023 - 20/10/2023(16/10/2023 9:23 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 09/10/2023 - 13/10/2023(09/10/2023 9:21 SA)

Tin mới nhất

Lịch làm việc lãnh đạo từ 06/11/2023 - 10/11/2023(06/11/2023 9:28 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 30/10/2023 - 03/11/2023(30/10/2023 9:26 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 23/10/2023 - 27/10/2023(23/10/2023 9:24 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 16/10/2023 - 20/10/2023(16/10/2023 9:23 SA)

Lịch làm việc lãnh đạo từ 09/10/2023 - 13/10/2023(09/10/2023 9:21 SA)

59 người đang online
°