Sở Tài chính phát động phong trào toàn dân tự trang bị bình chữa cháy.

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
Lượt xem: 31
100%

Thực hiện công văn số 3119/UBND-TCD ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào toàn dân tự trang bị bình chữa cháy. Sở Tài chính triển khai nội dung cụ thể như sau:

 

1. Đề nghị các phòng thuộc Sở tuyên truyền, giao chỉ tiêu mỗi gia đình đảng viên, công chức và người lao động tại cơ quan gương mẫu trang bị cho gia đình mình ít nhất 01 bình chữa cháy để quần chúng Nhân dân hưởng ứng làm theo; tuyên truyền, vận động người thân, hàng xóm,… trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

2. Giao Văn phòng Sở phổ biến, tuyên truyền thông qua phần mềm Văn phòng điện tử và bảng thông báo nội bộ cơ quan, vận động nâng cao nhận thức của công chức và người lao động, đặc biệt là tầm quan trọng của việc tự trang bị phương tiện bình chữa cháy tại hộ gia đình để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; qua đó chủ động trang bị phương tiện bình chữa cháy tại gia đình mình, hướng tới mục tiêu 100% các hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay, 100% các hộ gia đình có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy.

3. Giao Đội PCCC cơ quan tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy cho các đội viên thuộc cơ quan quản lý, thường xuyên kiểm tra, rà soát, củng cố xây dựng các phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp; để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra./.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

29 người đang online
°