Thông qua Dự thảo kết luận thanh tra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 54
100%

Sáng ngày 22/9/2023, tại trụ Sở làm việc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Đoàn Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thông qua dự thảo Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra nguồn ngân sách Nhà nước và tài sản công năm 2021, 2022 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (gọi tắt là Trung tâm).

 

Diễm Trang – chuyên viên phòng Ngân sách và các thành viên Đoàn thanh tra của Sở Tài chính, Trưởng đoàn là bà Hồ Thị Diễm Loan – Phó Chánh thanh tra Sở.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm ông Nguyễn Văn Linh – Phó Giám đốc Sở; bà Thái Thị Hồng Trinh – Kế toán trưởng.

Về phía Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh gồm có: ông Trần Thế Hải – Giám đốc Trung tâm; phó giám đốc trung tâm gồm ông Nguyễn Văn Thanh và Võ Quang Minh; ông Nguyễn Quang Sơn – Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu; bà Phù Ái Linh – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp; bà Trần Thị Huyền Trang – Phụ trách kế toán Trung tâm.

Bà Hồ Thị Diễm Loan, Trưởng đoàn thanh tra thay mặt Đoàn thanh tra thông qua Dự thảo kết luận thanh tra, Trung tâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên đã trao đổi, đóng góp các nội dung trong Dự thảo kết luận thanh tra, trao đổi những khó khăn vướng mắc cần làm rõ trong dự thảo.

Cũng tại buổi họp, sau khi nghe toàn bộ Dự thảo kết luận thanh tra, các ý kiến trao đổi giữa các thành viên tham dự, Ông Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Sở Tài chính cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt làm được và chưa làm được của Trung tâm, đồng thời đề nghị Đoàn thanh tra tiếp thu, rà soát, làm rõ hơn một số nội dung trong dự thảo để tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo kết luận thanh tra trước khi trình Giám đốc Sở Tài chính ký ban hành chính thức.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

21 người đang online
°