Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày 26 - 09 - 2023
Lượt xem: 42
100%

 

Tại Thông tư liên tịch số 22/2021/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện thuộc hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm xác định trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và hướng khoa học ưu tiên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, hiện nay việc lập dự toán, phân bổ kinh phí, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính. Đồng thời, Luật ngân sách năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Do đó, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 10080/BTC-HCSN ngày 20/9/2023 phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, lấy ý kiến bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2021/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và đề nghị các địa phương có văn bản góp ý gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2023. Hiện nay, Sở Tài chính đã phối với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát các nội dung có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung góp ý dự thảo bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2021/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian đến, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự toán, phân bổ kinh phí, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách nhà nước hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 và các quy định khác có liên quan.

(Đính kèm file Văn bản số 10080/BTC-HCSN ngày 20/9/2023Bộ Tài chính)


10080.pdf

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

83 người đang online
°