Công khai số liệu quyết toán ngân sách

Đăng ngày 15 - 12 - 2018
Lượt xem: 169
100%

 

STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019 2021   04/QĐ-UBND 07/01/2021 Quyet Toan 2019
2 Công bố, công khai số liệu quyết toán nsnn năm 2017 và thuyết minh công khai 2017 Quyết định 12/QĐ-UBND 11/01/2019 2019 01 11 (5)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai số liệu dự toán ngân sách(09/11/2021 9:31 SA)

Báo cáo ngân sách công dân(08/01/2021 9:30 SA)

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách(15/12/2018 8:58 CH)

Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách của các đơn vị trực thuộc(15/12/2018 8:58 CH)

81 người đang online
°