Báo cáo ngân sách công dân

Đăng ngày 08 - 01 - 2021
Lượt xem: 166
100%

 

STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai Ngân sách nhà nước năm 2021 dành cho Công dân 2021     08/01/2021 Bancongkhaingansachc…
Bancongkhaingansachc…
2 Bảng Ngân Sách Dành Cho Công Dân 2020     01/01/2020 Bancongkhaingansachc…

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai số liệu dự toán ngân sách(09/11/2021 9:31 SA)

Công khai số liệu quyết toán ngân sách(15/12/2018 8:58 CH)

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách(15/12/2018 8:58 CH)

Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách của các đơn vị trực thuộc(15/12/2018 8:58 CH)

19 người đang online
°